Mateřská škola Zahrádka sv. Františka

Budeničky 33,

Šlapanice 273 71

Zastoupená Lucií Suchou, DiS.

                                                                       Datum zveřejnění 22.května 2023

 

Věc: Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Mateřská škola Zahrádka sv. Františka, zastoupená ředitelkou školy Lucií Suchou, DiS., v souladu s ustanovením § 34.odst. 3, §165 odst. 2 písm. b) v přímé souvislosti s § 183 odts. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla dne 22. května 2023o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 do mateřské školy takto:

Registrační číslo dítěte

Rozhodnutí

1/23

Nepřijat/a

2/23

Nepřijat/a

3/23

Nepřijat/a

To Top ↑