Vážení rodiče,

    zápisy do 1. ročníků ZŠ se týkají dětí, které dovrší k 31. srpnu 2023 věk šesti let a dětí, jimž byl ve školním roce 2022/2023 povolen ředitelem školy odklad povinné školní docházky. K zápisu do 1. ročníku ZŠ lze také přihlásit dítě, které k 31. srpnu 2023 dovrší věk pěti let za předpokladu, že je dítě duševně a tělesně vyspělé, a jeho zákonný zástupce doloží vyjádření ze školského poradenského zařízení (PPP či SPC).

    Zápisy do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2023/2024 se budou konat v těchto termínech:

ZŠ Zlonice:               21. a 22. dubna 2023          (čas bude upřesněn)

ZŠ Vraný:                21. dubna 2023                    13:00 - 17:00 hodin

ZŠ Kmetiněves:        4. dubna 2023                    15:00 - 17:00 hodin

ZŠ Černuc:                12. dubna 2023                   12:00 - 17:00 hodin

U zápisu předkládejte:

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Doklad o trvalém či přechodném pobytu (pouze u dětí cizinců)

 

To Top ↑