kontakt@mszahradkasf.cz

+420 733 187 650

VELIKONOČNÍ SVÁTKY

Velikonoce 2022

Požehnané svátky Kristova vzkříšení a Boží milosti.

Mnoho radosti z vítězství Ježíše Krista,

přeje vaše školka Zahrádka sv. Františka.

MŠ uzavřena od 14.4. - 18.4.2022


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ KMETINĚVES

Základní a mateřská škola Kmetineves Vás srdečně zve na den otevřených dveří a to ve čtvrtek 3.3.2022 mezi 8.00 - 17.00 hodinou. Máte možnost navštívit vyučování, posedět ve třídách, promluvit s vyučujícími.


Vzhledem k jarním prázdninám v ZŠ Zlonice, bude naše MŠ Zahrádka sv. Františka v týdnu od 14.2. – 18.2.2022

UZAVŘENA.

Děkujeme za pochopení.


LETNÍ PRÁZDNINY V NAŠÍ ŠKOLCE

MŠ bude uzavřena od 5.7.2021 - 27.8.2021.


INFORMACE O OTEVŘENÍ ŠKOLKY K 3.5.2021

Vážení rodiče, milé děti,

od pondělí 3.5.2021 je pro všechny děti bez rozdílu věku školka opět OTEVŘENA. Testování není nutné. Těšíme se na Vás.

Kolektiv školky


Další informace ke znovuotevření MŠ Zahrádka sv. Františka, od 12.4.2021

Vážení rodiče,

právě jsem obdržela do datové schránky upřesňující informace k zahájení provozu v mateřské škole. Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy, složitá. Věřte, že chápu Vaše obavy a slibuji Vám, že se budu snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň prosím Vás o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do provozu naší školky:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi
rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

V mateřských školách
dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,
dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona

/viz zde: priloha_892349012_3_MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol.._ (1) /

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

  1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19
  2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního
    preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si
    provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále
    jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření
  3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu  viz: priloha_892349012_10_MZ MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dýchacích cest s účinností od 12.4.202150

TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně
K testování budou použity neinvazivní Ag testy (které škole budou distribuovány – viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Přehled návazných postupů při testování dětí:

priloha_892349012_0_testovani diagram

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních.

https://testovani.edu.cz/

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Zahrádka sv. Františka:

Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí v prostorách jedné třídy školky 2x týdně. /V případě PCR testu 1x za týden již nebude antigenní testování prováděno/

V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu.

Do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m.

Za přítomnosti zákonného zástupce s ochranou dýchacích cest respirátorem, se dítě převlékne, umyje si ruce a půjde se zákonným zástupcem do testovací místnosti.

Testovací místností bude herna. Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance/,za přítomnosti pedagogické pracovnice a vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu. V případě negativního výsledku odvede dítě do třídy.

V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky.

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

Dle https://www.fulsoft.cz/download/fulsoft/covid19_410.pdf

NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!

Instruktážní video k testování testy LEPU, které patrně škola obdrží.

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=101s

V případě dalších dotazů mě prosím kontaktujte.

Ředitelka školy Radka Hartmanová

 

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení přátelé naší školky,

blíží se zápis do naší školy.

V odkaze ZÁPIS na hlavní straně najdete vše potřebné a i odpovědi na nejdůležitější otázky. Těšíme se na vaše děti.

 

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole.

Toto opatření platí po dobu 3 týdnů - prozatím do 21. 3. 2021.

Ošetřovné: na tomto odkaze, najdete informace o ošetřovném zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Přeji Vám mnoho zdraví v dalších dnech.

 

Vážení rodiče,

školka Zahrádka sv. Františka bude po dobu vánočních prázdnin ZŠ Zlonice

23.12.2020 - 3.1.2021   UZAVŘENA.

Ve školce se spolu setkáme až 4.1.2021

Za naši školku Vám přejemespokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky, v novém roce všechno dobré,hodně štěstí, zdraví a úspěchů

 

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí zřizovatele a ředitelky mateřské školy Zahrádka sv. Františka, oznamuji, že Mateřská škola Zahrádka sv. Františka, se sídlem Budeničky 33, Šlapanice,

se z důvodu podezření na onemocnění COVID-19 v řadách zaměstnanců od pátku 6.11.2020 UZAVÍRÁ.

Škola je nyní uzavřena pouze z preventivních důvodů.

Rozhodnutí je vydáno z organizačních a provozních důvodů.


Uzavření školy platí do 17.11.2020 včetně. MŠ se pro Vaše děti otevře opět ve středu 18.11.2020.

Děkuji za pochopení.

 

Srdečně Vás zveme na POUTNÍ MŠI SVATOU v kapli sv. Václava na zámku v Budeničkách.

Těšíme se na setkání s Vámi v pátek 25.9.2020 v 17.00 hodin.

                         

 

Vážení rodiče,

naše školka má stále volná místa pro školní rok 2020/2021. Přijďte se k nám podívat, budeme se na Vás těšit.

Více zde

 

Vážení rodiče, milé děti,

budeme se na Vás těšit opět od 1.6.2020. Pro všechny však platí mimořadná pravidla při provozu školky. Prosím o jejich dodržování.

Pravidla najdete ZDE.

 

Vážení rodiče,

ZDE najdete rozhodnutí o přijetí vaší žádosti ke vzdělávání vašeho dítěte v naší MŠ. Všem žádostím se vyhovuje a všechny děti byly přijaty k předškolnímu vzdělávání v naší MŠ od 1.9.2020.

Radka Hartmanová

 

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci šíření nákazy Coronaviru, vydaným doporučením MŠMT a MZ a po dohodě se zřizovatelem, přistupuji k přerušení provozu mateřské školy od pondělí 16.3.2020 do odvolání.

O dalším vývoji situace Vás budu informovat na webových stránkách školy a popřípadě na telefonním čísle.

Vážím si Vaší spolupráce a děkuji za pochopení.

Mgr. Radka Hartmanová

Ředitelka MŠ Zahrádka sv. Františka

Škola bude pro zaměstnané rodiče vydávat Žádost o ošetřovné. 

 

Vážení rodiče,

zde najdete informace ohledně hygienického opatření k výskytu koronaviru.

 

Vážení rodiče,

 

Vzhledem k jarním prázdninám v ZŠ Zlonice, bude naše MŠ Zahrádka sv. Františka v týdnu od 9.3. – 13.3.2020

UZAVŘENA.

Děkujeme za pochopení.

Pár slov od rodičů

To Top ↑