Mateřská škola se nachází v nově zrekonstruované budově Holandský dům v zámeckém areálu Budeničky. Projekt mateřské školy vytvořily Školské sestry sv. Františka a mateřskou školku zřídily.  Provoz školy je 7:00-17:00 hodin. Kapacita školy je 24 dětí. Mateřská škola je otevřena od 1. září 2015. Nachází se v krásném a zdravém přírodním prostředí, v obrovském zámeckém parku Budeničky, který je oplocen zdí, tedy pro děti bezpečný. Budova školky má čtyři prostorné místnosti pro děti potřebné k zajištění celodenního provozu a zázemí. Děti se stravují ve školce, kde je zřízena výdejna stravy. Jídlo je zajišťováno dovážením ze ŠJ Zlonice. Kolem budovy školky je hřiště pro sportovní a míčové hry.  Zahrada je vybavena záhonem určeným k pěstování rostlin učiteli a dětmi. Součástí školní zahrady je výběh s domácími zvířaty, tzv. zoo Budeníčky. Chováme koně, prasata, kozy, ovečky, osla, psy, v parku žije sova a řada zpěvných ptáků.  Blízký kontakt s okolní přírodou se jistě příznivě odrazí na zdravotním stavu dětí. Děti vedeme k lásce k přírodě. Důležitou činností mateřské školky je výchova k důvěře v Boha, rodiče, rodinu, rod, svou obec a vlast. Vzdělání je zaměřeno na kvalitní přípravu na základní školu, podpůrná opatření pro děti, které to potřebují, na zušlechtění jemné motoriky, postavení základů pro umělecké tvůrčí činnosti a kultivaci mateřského jazyka.

Pár slov od rodičů

To Top ↑