kontakt@mszahradkasf.cz

+420 733 187 650

Šablony III

Naše MŠ Zahrádka sv. Františka je zapojena do projektu Šablony III OP VVV.

Projekt je zaměřen na personální podporu MŠ formou dočasného zapojení školního asistenta.

LeoCzech

Firma LeoCzech od nás vykupuje sběr papíru. Finance získané z tohoto sběru, využíváme k úhradě autobusové dopravy pro děti do divadel a na jiné akce.

 

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. I my vybíráme použité baterie, drobný nefunkční elektrozařízení...

http://www.recyklohrani.cz/cs/

 

Šablony II

Naše MŠ Zahrádka sv. Františka je zapojena do projektu Šablony II OP VVV.

Projekt je zaměřen na personální podporu MŠ formou dočasného zapojení školního asistenta.

Více zde.

 

Celé česko čte dětem

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst"Stačí 20 minut denně. Každý den.

https://celeceskoctedetem.cz/

Pár slov od rodičů

To Top ↑