kontakt@mszahradkasf.cz

+420 733 187 650

ZÁPIS DO MŠ

ROZHODNUTÍ V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ - rozhodnutí o přijetí či nepřijetí najdete zde

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K ZÁPISU DO MŠ

Kdy proběhne zápis?

Zápis do naší MŠ na školní rok 2022/2023 proběhne v období od 5.5.do 6.5 2022 od 13.00 – 17.00 hodin

Co bude potřeba doložit u zápisu?

1. Vyplněnou žádost o přijetí potvrzenou lékařem - ke stažení zde , nebo osobně v MŠ

2. Kopie rodného listu

Je podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy i očkování?

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (k 31.8.2022 dosáhne pěti let).

Jakým způsobem mám žádost o přijetí dítěte doručit do mateřské školy?

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a další dokumenty doručit následujícími způsoby:

- do datové schránky školy (ID datové schránky MŠ Zahrádka sv.Františka: h4smbxu ),

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – tedy nelze jen poslat prostý email (radka.hartmanova@mszahradkasf.cz),

- poštou (MŠ Zahrádka sv. Františka, Budeničky 33,273 71 Šlapanice),

- osobním předáním v MŠ a to ve dnech :

5.5. čtvrtek od 13:00 - 17:00 hodin

6.5. - pátek od 13:00 - 17:00 hodin

Nebo individuálně po dohodě s ředitelkou školy.

Jak bude ředitelka postupovat, pokud se přihlásí víc dětí, než bude možné do školy přijmout?

Ředitelka bude postupovat podle "Kritérií pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2022/2023", k nahlédnutí zde.

Přijímáte i děti dvouleté?

Děti, které k 31.8.2022 nedosáhnou věku tří let, mohou být přijaty, pokud bude mít MŠ volné místo (až po přijetí všech tříletých a starších).

Kdy bude jasné, zda bylo dítě přijato do mateřské školy?

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do mateřské školy vydává MŠ dne 22.5.2022.

Chtěli bychom se podívat do mateřské školy, bude k tomu příležitost?

Naši školku můžete navštívit vždy po dohodě s ředitelkou školy. Rádi Vás zde přivítáme a provedeme.

Sledujte náš web nebo https://www.facebook.com/skolkazsf kde naši školku představujeme a nejlépe - zeptejte se těch, kdo už k nám chodí, ať víte, do čeho jdete.

Ředitelka školy Vám ráda odpoví na Vaše další případné dotazy

na tel.: 733 187 650 a těší se na Vás a Vaše děti v Mateřské škole Zahrádka sv. Františka

 

Co má zvládnout dítě při nástupu do MŠ:

  • umí si říci co chce – komunikuje
  • spolupracuje při oblékání
  • nenosí pleny
  • samostatně si nazouvá obuv
  • dokáže se samo najíst: držet lžíci, při jídle sedět u stolu
  • pije z hrnečku a skleničky
  • samostatně používá toaletu
  • umí si umýt ruce mýdlem
  • ujde kratší vzdálenost

 

 

Pár slov od rodičů

To Top ↑