kontakt@mszahradkasf.cz

+420 733 187 650

ZÁPIS DO MŠ

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K ZÁPISU DO MŠ

Kdy proběhne zápis?

Zápis do naší MŠ na školní rok 2021/2022 proběhne v období od 3.5.do 14.5 2021 bez přítomnosti dětí.

Co bude potřeba doložit u zápisu?

1. Vyplněnou žádost o přijetí potvrzenou lékařem - ke stažení zde , nebo osobně v MŠ

2. Kopie rodného listu

Je podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy i očkování?

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (k 31.8.2021 dosáhne pěti let).

Jakým způsobem mám žádost o přijetí dítěte doručit do mateřské školy?

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a další dokumenty doručit následujícími způsoby:

- do datové schránky školy (ID datové schránky MŠ Zahrádka sv.Františka: h4smbxu ),

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – tedy nelze jen poslat prostý email (radka.hartmanova@mszahradkasf.cz),

- poštou (MŠ Zahrádka sv. Františka, Budeničky 33,273 71 Šlapanice),

- osobním předáním v MŠ a to ve dnech :

5.5. středa od 9:30 - 11:00 hodin

6.5 a 7.5. - čtvrtek, pátek od 13:00 - 16:00 hodin

Jak bude ředitelka postupovat, pokud se přihlásí víc dětí, než bude možné do školy přijmout?

Ředitelka bude postupovat podle "Kritérií pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2021/2022", k nahlédnutí zde.

Přijímáte i děti dvouleté?

Děti, které k 31.8.2021 nedosáhnou věku tří let, mohou být přijaty, pokud bude mít MŠ volné místo (až po přijetí všech tříletých, spádových i nespádových).

Kdy bude jasné, zda bylo dítě přijato do mateřské školy?

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do mateřské školy vydává MŠ dne 28.5.2021.

Chtěli bychom se podívat do mateřské školy, bude k tomu příležitost?

V současné situaci to není možné.

Sledujte náš web nebo https://www.facebook.com/skolkazsf kde naši školku představujeme a nejlépe - zeptejte se těch, kdo už k nám chodí, ať víte, do čeho jdete.

Ředitelka školy Vám ráda odpoví na Vaše další případné dotazy

na tel.: 733 187 650 a těší se na Vás a Vaše děti v Mateřské škole Zahrádka sv. Františka

 

 

Pár slov od rodičů

To Top ↑