Zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

         dovoluji si Vás informovat o termínu zápisu k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Zahrádka sv. Františka pro školní rok 2023/2024:

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční :

 • Ve čtvrtek 4. května 2023 od 10.00 - 11.30 hod a od 12.30- 16.00 hod
 • Počet přijímaných dětí: 0

Kritéria přijetí:

 1. Dítě dovrší k 31. srpnu 2023 věk 5 let
 2. Dítě dovrší k 31. srpnu 2023 věk 4 roky
 3. Dítě dovrší k 31. srpnu 2023 věk 3 roky

K zápisu dítěte přineste (naleznete v sekci "Dokumenty")

 • Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
 • Potvrzení od lékaře
 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • Rodný list dítěte
 • Cizinci kopii dokladu o dlouhodobém pobytu v ČR nebo víza o strpení
 • Potvrzení duchovního správce - rodiny se zájmem o církevní výchovu

Doručení žádosti:

 1. Osobně v době konání zápisu do MŠ
 2. Do datové schránky školy (ID datové schránky: h4smbxu)
 3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze akcetovat žádost s prostým podpisem)
 4. Poštou na adresu školy Budeničky 33, Šlapanice, 273 71
 5. V nejnutnějších případech po telefonické domluvě (tel. ředitelky 721 910 661) mimo stanovenou dobu zápisu do MŠ

Průběh zápisu:

 • Zákonný zástupce doručí řádně vyplněné dokumenty a doloží výše uvedené dokumenty
 • Zákonní zástupci budou informováni (pod přiděleným registračním číslem) o přijetí nebo nepřijetí dítěte do 30 dnů
 • Přijetí i nepřijetí dítěte bude vyvěšeno na webových stránkách mateřské školy a na vstupní bráně do areálu MŠ
 • Rozhodnutí o přijetí dítěte bude předáno na informační schůzce nově přijatých dětí v červnu 2023 (datum bude upřesněno)
 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude doručeno doporučeným dopisem zákonnému zástupci

Co má zvládnout dítě při nástupu do MŠ:

 • Spolupracuje při oblékání
 • Dítě je plně bez plen
 • Samostatně se obuje
 • Zvládá sebeobsluhu při stravování
 • Pije z hrnečku a skleničky
 • Samostatně používá toaletu
 • Umí si umýt ruce mýdlem
 • Ujde kratší vzdálenost
 • Řekne své jméno

 

 

Pár slov od rodičů

To Top ↑